Project Description

Golden Eye – Dining Table

שולחן אוכל פיסולי ומרהיב הבנוי משכבות בעלות צורה עקמומית בגדלים משתנים ובגימור מוזהב, המונחות זו על זו, השכבה הרחבה ביותר יוצרת את המשטח העליון של השולחן. התוצאה מקורית ויצירתית ותיצור בחלל אפקט מרשים שאין דומה לו. מעבר לאווירה הייחודית הנוצרת בישיבה סביב שולחן כזה, הוא משפיע באופן ניכר על עיצוב החלל והופך לנקודת פוקוס משמעותית בו.

E-mail: gershontsur@gmail.com
Telephone: +972-50-6856568
Facebook: Gershon Tsur – Luxury Furniture
HaSolelim, POB: 337, 17905, Israel

                    

חזור למעלה