Project Description

Miss Jones מראות

מראה גדולה ואלגנטית בעלת מסגרת עשירה ששוברת את חוקי המשחק, במקום אלמנט אחד רחב והמשכי היא מחולקת למספר חלקים המנותקים זה מזה ובכך יוצרים מראה ייחודי וקליל יותר. את גודל המראה ניתן להתאים לפרופורציות החלל הקיים ובהתאם לייצר בה חלוקה לשלושה חלקים או יותר.

גרשון צור

E-mail: gershontsur@gmail.com
Telephone: +972-50-6856568
Facebook: Gershon Tsur – Luxury Furniture
HaSolelim, POB: 337, 17905, Israel

                    

חזור למעלה